VÝSTAVA KRNAP O PŮDĚ

 

 

Místo: KRNAP
Výběrové řízení: 2014
Návrh: Petr Čáslava, Tomáš Doležal, Ivan Palacký

 

Návrh expozice si bere jako inspirační zdroj geologickou sondu, pomocí které se odebírají vzorky zeminy. Její princip převádí do interiéru ve formě pomyslného pístu, odkrývajícího v kruhové výseči vrstvu zeminy. Centrální sloupy jsou integrovány do spirálovité stěny, která vymezuje prostor pro dočasné umělecké instalace, související s tématem výstavy. (Předpokládá se, že několikrát ročně bude osloven konkrétní umělec, aby vytvořil dílo na míru prostoru, např. zvukovou instalaci a nahrávkami z hlubin země.) Hlavici pístu abstrahovaně představuje snížený podhled s prořezanými otvory, ve kterých jsou zavěšeny kořeny stromů ve formě lustrů. Ty mají návštěvníkovi navodit pocit, jakoby se pohyboval pod rozměrným drnem hlíny.
Stěnu kruhové místnosti tvoří podsvícený poster se schématem, zobrazujícím řez půdou. Žádoucí objevitelský efekt (aha!) je podněcován odklopnými dvířky, které skrývají jak zobrazovaný předmět zájmu, tak i doprovodný text. Ten je vždy zakončen otázkou, jejíž odpověď naznačuje další zastavení na vymezené průzkumnické cestě. (otázka: na koho si liška ráda počíhá? vede k  noře, skrývající hlodavce). Tento princip zavádí do instalace příběh a umožňuje orientaci v expozici i bez kvalifikovaného průvodce. Odklopné buňky eliminují nebezpečí zahlcení návštěvníků množstvím textů a podněcují k objevování. Zvláště děti tak mohou nabýt pocitu průzkumníka, cestujícího labyrintem podzemních chodeb, provázeného piktogramy na dvířkách tajných komnat s návodnými otázkami, které vedou k dalším a dalším...