STATEK V ČERNOCHOVĚ

 

 

Místo: Černochov, Peruc
Realizace: 2016 - (práce probíhají)
Návrh: Tomáš Doležal, Petr Čáslava

 

Na začátku byla vize statku, ve kterém jeho majitelé budou moci tvořit, a to nejen sami, ale pořádáním workshopů prostor budou moci příležitostně nabídnout i širší skupině lidí. Návrh rekonstrukce je zpracován s ohledem na prostorotvorné kvality statku a zachovává jeho charakter. Zároveň ale přináší soudobou odpověď – vrstvu, která investorům přinese požadovaný uživatelský komfort a vůči historickému se citlivě vymezí: severní uliční fronta bude sjednocena štukovou ručně hlazenou bílou omítkou, okenní otvory ve štítu budou vyplněny perforovanou cihlovou výplní umožňující částečný průhled, a obnovené původní okenní otvory do stodoly budou doplněny o nové okenice. Rekonstruovaná část určená pro bydlení bude na stávajícím kamenném podlaží znovu vystavěna mezi původní štíty jako lehká dřevostavba. Propojení bytu s prostory stodol ve 2. podlaží umožní nový ochoz vybíhající ze dvora mezi budovami. Dvůr krom jeho komunikační úlohy vytváří příjemný předprostor – tzv. "filtr" mezi relativně rušnou ulicí a rodinným domem. Svým "polopropustným" charakterem umožňuje pozvolnější přechod mezi soukromým a veřejným.