SOKEC

 

 

Místo: Hrušovany u Brna
Soutěžní návrh (odměna)
Rok: 2016
Návrh: Ivan Palacký, Petr Čáslava, Tomáš Doležal, Roman Čerbák, Martin Klenovský

 

Po zvážení všech dispozičních požadavků a s nimi spojených prostorových a technických nároků, soutěžní návrh předpokládá kompletní demolici současné budovy a přístavků. Do vzniklé proluky je vložen archetyp obecního spolkového domu – jasně vymezená nečlenitá hmota se sedlovou střechou a výrazným typografickým označením. Rekonverze historické situace moderními prostředky. Základní prostorový rozvrh areálu je totiž dobrý – předkládaný návrh převádí hlavní stávající prvky do aktualizované podoby, aby tak v zásadě osvědčené rešení mohlo dostát požadavkům současnosti. Protiklad reprezentačního a domáckého módu se propisuje i do materiálového řešení, které kombinuje hladké (bílá omítka) a hrubé materiály (režná cihla). Výrazný nápis „Sokolovna“ v cihelném obkladu hlavní fasády symbolizuje solidní neprovizorní řešení místa pro setkávání všech generací obyvatel obce. Podobný akcent na neměnnost a stabilitu je patrný na historických fotografiích, kde se typografické označení sousedního obecního úřadu objevuje přímo v omítce na fasádě.