MĚSTSKÝ DŮM DOBŘÍŠ

 

 

Místo: Dobříš
Soutěžní návrh: 2008
Návrh: Ivan Palacký, Tomáš Doležal, Petr Čáslava

 

Soutěžní návrh „Městského domu v Dobříši“, místa pro setkávání mládeže, centrum širokého spektra volnočasových aktivit, doplněné o městskou knihovnu, kavárnu a víceúčelový sál.
Návrh vychází ze strukturálního rozboru městské zástavby v lokalitě. Jako základní koncepční jednotku si bere typ „polouzavřeného dvora“ - místa, které je soustředěné do sebe, přesto však veřejně přístupné systémem několika pečlivě hierarchizovaných vstupů. Městský dům jako „překlopené“ miniměsto – situace, kdy se dům stává abstrakcí svého okolí, přeneseně odráží městskou strukturu, bere si signifikantní prostorový princip města a přetváří jej „překlopením“ v jinou funkční formu. Miniměsto domu je tvořeno čtyřmi provozně nezávislými celky, které spojuje centrální dvůr a v úrovni patra pobytové lávky. Blokací a otevíráním jednotlivých částí lze flexibilně vytvářet různá aranžmá pro rozličné volnočasové aktivity: letní kino, divadlo a koncerty pod širým nebem, přednášky atd. V materiálovém řešení převládá neutrální barva černého fasádního plechu v kombinaci se světlým dřevem „břicha“ vnitřního dvora.