KNIHOVNA PRO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

 

 

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Návrh: Ivan Palacký, Petr Čáslava, Roman Ženatý

 

Dva dřevěné pavilóny jako jasně vymezené body ve stávající zahradě vily. Návrh rozděluje přístavbu knihovny na dvě samostatné téměř identické hmoty které jsou propojeny zahradním ambitem. Toto řešení má za cíl zachovat stávající atmosféru vily v zahradě a namísto obvyklého monobloku doplnit historickou budovu dvěma materiálově kontrastními pavilóny, které vymezují atrium pro komunitní akce a jsou přímo napojeny na zahradu. Kavárna je situována do čelní fasády přístavby a skrze svou terasu funguje jako „reklamní poutač“ knihovny. Místo, které vtahuje náhodné kolemjdoucí do děje na parcele. Stávající budova knihovny projde rekonstrukcí, aby mohla pojmout oddělení pro dospělé a bude skrze komunikační krčky napojena na navrhovanou přístavbu. Výškové úrovně současné budovy drží i nová přístavba.