KAPLE SV. FRANTIŠKA

 

 

Místo: Brno, Žižkova
Realizace: 2012-2013
Návrh: Ivan Palacký
Spolupráce: atelier VIZAGE
Investor: Diecézní charita Brno – Oblastní charita Brno

 

Adaptace stávajícího bytu a společenské místnosti v Domově sv. Anežky v Brně na malou kapli.sv. Františka z Assisi. Přestavba s omezeným rozpočtem, čemuž je přizpůsoben i celkový architektonický koncept: jednoduchý prostor, vymezený elementárními prvky, které tvoří prostý rámec pro liturgii.