DĚTSKÉ SPORTOVNĚ-KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ

 

 

Místo: Brno, Staré Brno
Rok: 2017
Soutěž: 1. místo
Návrh: Petr Čáslava, Roman Čerbák, Tomáš Doležal, Ivan Palacký, Martin Klenovský

 

Návrh vychází z premisy, že neoddiskutovatelnou kvalitou daného místa je jeho flexibilní přírodní charakter a koncipuje dům jako organické doplnění stávajícího stavu.
Zásadní je, aby na plošině nad Mendlovým náměstím vznikla stavba, sloužící jako provozní zázemí pro stávající zelený amfiteátr a aby se s ním do maximálně možné míry prolínala.
Fundamentem konceptu je vymezení hlavní oválné plochy segmentovým křídlem, ze kterého vybíhají tři ramena hlavních provozních celků.

Hlavní principy:

Horizontální charakter - návrh se při vědomí sousedství s městskou památkovou rezervací vyznačuje snahou o co nejcitlivější zasazení novotvaru do terénu, zůstává (vyjma knihovny) jednopodlažní, aby svou výškou nekonkuroval blízké zvonici augustiniánského kláštera.

Pohledové osy – pečlivou analýzou hlavních pohledových os byly stanoveny důležité průhledy z místa a stanovena jejich hierarchie: přímé výhledy na Špilberk z pobytových atrií domu, přímý pohled na věž kostela na Starém Brně ze zeleného oválu před domem, nepřímo pak výhled na Petrov a panorama města z rozhledny na konci ochozu.

Symbiotický vztah s okolím – dům se mimeticky začleňuje do stávajícího areálu skrze ozeleněné střechy a do značné míry je v prostředí maskován.

Morfologicky podmíněná soustava pěších stezek – v přímé návaznosti na tvarování terénu byl stanoven systém pěších stezek potažmo běžeckých okruhů: velký pěší okruh kolem celého areálu, malý okruh kolem centrální oválné plochy a organicky tvarované stezky do parkového návrší s vysutou saunou.

Prostupnost – tam, kde je to možné a pro provoz domu logické, jsou vymezeny veřejně přístupné prostory, které činí celý prostorový systém prostupným: zkratka mezi velkým a malým pěším okruhem přes zelenou pobytovou střechu víceúčelového sálu a schodiště odbočující ze stezky v místě výškového zlomu, vedoucí do tzv. společenského atria.

Za nenahraditelné kvality místa považujeme jeho přírodní nedeterminovaný charakter. Místo, které nepředefinovává příliš své využití, zůstává otevřené, vybízí k mnohému.
Současná morfologie plošiny, která je na východní straně lemována nakloněnou rovinou svahu se stromy, nás vybídla k vymezení centrální oválné plochy pomocí analogicky tvarovaného domu na její protější straně. Dům situujeme na tu část řešeného území, která je v současnosti značně neorganizovaná, zanedbaná a zasluhuje jasné rozčlenění.