ALFONS SCHILLING - ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE VÝSTAVY

 

 

Místo: Brno
Realizace: 2023
Návrh: Tomáš Doležal, Ivan Palacký

Výstava vznikla ve spolupráci s ARCHIVE & ESTATE Alfons Schilling ve Vídni.
Kurátorka: Lenka Dolanová
foto: Polina Davydenko, Tomáš Doležal
Typografické řešení: Filip Nerad / Anymade Studio

 

Architektonická koncepce výstavy Alfonse Schillinga (1934 - 2013) „Brainscape“ instalované v Domě pánů z Kunštátu v Brně od 13. 12. 2023 do 4. 2. 2024.
Prostorové řešení vymezuje tematické celky v tvorbě umělce švýcarského původu, který žil a tvořil převážně ve Spojených státech a ve Vídni. Jeho zájmem bylo vytváření iluze hloubky v obraze. Studoval na akademii ve Vídni, kde se stal součástí hnutí vídeňského akcionismu. Zabýval se zpochybňováním běžného vnímání, vztahem mezi tím, co vidí naše oči a co vnímá náš mozek. Zkoumal, do jaké míry je lidské vidění náhodné, a představoval si, jak by mohlo být organizováno odlišně. White box výstavní síně dává vyniknout jednotlivým dílům umělce s jedinou výjimkou, a tou je jakýsi 3d poutač v podobě dvou barevných deformovaných fotografií, jež je součástí architektonického řešení. Návštěvník vstoupí do hlavního sálu a ze stanoviště vymezeného kovovými brýlemi vidí ony fotografie jako dva čtverce.